Fotovoltaika? Ano!

Jak jinak si zajistit, že Vám účty za elektřinu nepřerostou přes hlavu?

Obrázek4

Spočítejte si nezávazně cenu

Ceny energií neznají strop a fotovoltaika se dá pořídit nyní s dotací. Návratnost této investice s dotací se pohybuje mezi šesti až devíti lety, v závislosti na míře vlastní spotřeby v průběhu dne. Bateriemi se dá zajistit energie v době kdy slunce nesvítí a navíc pro podniky zajistit snížení čtvrthodinového maxima a tím výrazně ušetřit poplatky za distribuci, ale to je potřeba vždy spočítat.

Stavební činnost

Bedecos

Naše stavební firma zaměřená na zemědělské stavby pro Vás již od roku 2008  projektuje, betonuje a staví,specializované hospodářské budovy na klíč. Jsme schopni připravit vše od projektu přes dotaci až po samotnou realizaci a důkazem naši úspěšné činnosti je již váce jak sto realizovaných projektů.

Typy fotovoltaitických elektráren na které se soustředíme

Obrázek6

Střešní instalace

Obrázek7

Agrovoltaika

Obrázek8

Carport

Věříme že fotovoltaika patří tam kde nepřekáží výrobě ani pěstování plodin. Proto se soustředíme na nadzemní instalace, a to buď to na střechy, nebo na vysuté konstrukce pod kterými se dají pěstovat plodiny, pást zvířata nebo parkovat.

Projekty

Projekt zemědělského družstva na Moravě

Roční spotřeba energie: 213 148 kWh

Instalovaný výkon: 155kWp

Baterie: 108kWh

Systém snižování čtvrthodinového maxima 210kW na 130kW

Záruka: 12 let

Celková cena instalace:  6 170 000Kč

Dotace: 2 369 470 Kč
Investice z vlastních zdrojů: 3 941 700 Kč

Roční zisk z prodeje energie 154 580 Kč

Roční úspora 337 620Kč

Návratnost 7,6 let 

Projekt servis tahačů a STK

Roční spotřeba energie: 213 148 kWh

Instalovaný výkon: 334kWp

Baterie: 324kWh

Systém snižování čtvrthodinového maxima z 200kW na 120kW

Záruka 25 let

Celková cena instalace:  14 750 000Kč

Dotace: 6 340 000
Investice z vlastních zdrojů: 8 410 000Kč

Roční zisk z prodeje energie 26 634Kč

Roční úspora 1 174 800Kč

Návratnost 7 let

OSM DŮVODŮ PROČ SI NYNÍ VYBUDOVAT VLASTNÍ FOTOVOLTAITICKOU ELEKTRÁRNU S BATERIOVÝM ULOŽIŠTĚM

Snížení závislosti na dodavatelích elektrické energie
Snížení čtvrthodinového maxima a tím poplatků distributora
Výdělek za výrobu a prodej energie bez práce
Minimálně 25 let provozu s údržbou maximálně 1x ročně
Dostupnost dotací na realizaci ze tří fondů
Nabíjení elektrických strojů z vlastních zdrojů
Snížení závislosti na cenách nafty a Adblue
Snížení uhlíkové stopy

služby

Development

14 let zkušeností ve výstavbě napříč segmenty 

Více než 80 realizovaných stavebních projektů 

Dlouholeté zkušenosti se státními orgány a bankami 

Zkušenosti s přípravou a získávání dotačních výzev

Dostupné dotace

Pro soukromý sektor jsou k dispozici 2 dotační tituly

Národní plán obnovy instalace do 1MWp 35% dotace na panely a 50% dotace na baterii a řídící systém pro instalace na střechy

Modernizační fond RES+ č. 1/2021 do 1MWp 50% způsobilých výdajů na jeden projekt. Výzva končí 28.2.2022

Veřejné subjekty

Státní fond Životního prostředí Veřejné subjekty a obchodní společnosti  ve 100% vlastnictví veřejných subjektů 55% panely a 55% baterie a řídící systémy při pokrytí 60% celkové spotřeby pro střešní instalace

Porealizační služby

Revize a kontrola funkčnosti jednotlivých panelů Čištění a údržba Návrhy zapojení elektrických strojů pro využití vyrobené energie Dodávka nabíječek Energetický management

Zisk z pronájmu nevyužitých ploch a střech

Máte volné plochy střech na jih, jiho-východ, jiho-západ nebo pozemky zapsané v katastru jako „ostatní plocha“? Pak jsme schopni zajistit investora, který si od Vás zbylé plochy pronajme.

Nájemné min. 100 tis. ročně na 1MW instalovaného výkonu tj. cca 10tis.m2 

Příklad této realizace je v obci Hovorany. Investor zajistil demolici budov v nevyhovujícím stavu a rekultivaci pozemku o rozloze 2,6 hektaru.

Automatizace a chytré budovy

Automatizace znamená, že všechna zařízení spolupracují, protože jsou ovládá centrální jednotkou a to může mít pozitivní vliv na spotřebu energií a tedy účty za ně. Příkladem jsou venkovních žaluzie, které naklápí v závislosti na pozici slunce a tím upravují teplotu v místnosti v létě stíní a chladí v zimě naopak pomáhají sklům pohltit maximum paprsků. Stejně chytré může být i osvětlení, nahřívání provozních kapalin, ventilace, závlaha rostlin a mnoho dalšího. Možnost využití automatizace vždy závisí na potřebách klienta a náš tým rád tyto potřeby analyzuje a navrhne vhodné řešení.

Obratem vám pošleme cenu